Richard Long (1945)

İngiltere, 1968

Üzerinde yazı olan siyah beyaz bir fotoğraf, 83,8cm x 114,3cm @Richard Long. Tüm hakları saklıdır, DACS 2020. British Council Koleksiyonu’ndan.

Eser Metni: Richard Long’un 1968 yılında çektiği England (İngiltere) isimli bu siyah beyaz fotoğraf, sanatçının eserlerinin yıllardır ana konusunu oluşturan tabiat araştırmalarının doğal bir uzantısıdır. Belirli bir noktadaki doğal unsurları varlığını ortaya koymanın bir yolu olarak yeniden düzenlemesi, Long’un sanatsal pratiğinin ayırt edici özelliğini yansıtmaktadır. İngiltere eseri, sanatçının Ashton Park’taki Bristol Downs bölgesiyle olan fiziksel etkileşiminden ortaya çıkmıştır. Sanatçının zeminde gördüğümüz şekli oluşturmak için papatyaları kopardığı bir papatya tarlasında, bu perspektifte de gördüğümüz 'X' işareti ortaya çıkmıştır. Serginin Yer bölümü bağlamında değerlendirildiğinde, bu ‘X’ işareti, seçimler ve sık kullanılan yolların bir metaforu olarak karşımıza çıkmaktadır. Eser, kişinin çevresiyle ilişki kurarak kendine ait bir yerin sınırlarını çizme girişimini ifade etmektedir. Long, İngiliz bir sanatçı olarak kimliğini ortaya koyduğu İngiltere isimli eseriyle [1] göçebe bir dünyada ait olma duygusunu da tartışmaya açmaktadır. Bu metinde aşağıdaki kaynaklardan faydalanılmıştır: [1] https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-england-1968-al00210 https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-england-1968-p07151
Eser Betimlemesi :Bu, yatay çekilmiş, beyaz paspartu üzerinde ve geniş kenarlıklı ahşap bir çerçevede yer alan siyah beyaz bir fotoğraf. Çiçeksiz iki uzun şerit haricinde fotoğrafın her yeri ufak tefek beyaz çiçeklerle kaplı çimenlik bir alandan oluşuyor. Çiçeksiz iki şerit, birbirini çapraz keserek uzun bir X işareti oluşturuyor. X işaretinin orta noktası görseli ortalamıyor ve fotoğrafın üstten üçte birlik kısmında yer alıyor.